Επιστροφή στα Νέα

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου Ελλήνων Εκτιμητών

 Ανακοίνωση προς όλα τα Μέλη του Σωματείου Ελλήνων Εκτιμητών και Πραγματογνωμόνων Έργων & Αντικειμένων Τέχνης


Αξιότιμα Μέλη,

Ενημερώνουμε όλα τα Μέλη του Σωματείου μας πως πρέπει να δηλώσουν το παρόν και να εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

Σε περίπτωση που δεν δώσουν το παρόν μέχρι τις 15 Ιουλίου, είτε μέσω της φυσικής τους παρουσίας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ο Πρόεδρος του Σωματείου, Αχιλλέας Τσαντίλης, θα προβεί σε διαγραφή και αντικατάστασή τους.

Σας ευχαριστούμε.