Σωματείο Εκτιμητών / Πραγματογνωμόνων Έργων & Αντικειμένων Τέχνης της Ελλάδος


Το Σωματείο Ελλήνων Εκτιμητών-Πραγματογνωμόνων Γνησιότητας & Αξίας Έργων και Αντικειμένων Τέχνης σας ενημερώνει για την έναρξη των εργασιών του και γνωστοποιεί τους στόχους του που συνίστανται στην προώθηση της πολυδιάστατης και πολυπαραγοντικής έννοιας της Αυθεντικότητας στη Νεοελληνική και Σύγχρονη Τέχνη.


Η επιστημονική μεθοδολογία για την πιστοποίηση της γνησιότητας ενός έργου τέχνης έγκειται στην επαλήθευση της υπογραφής του καλλιτέχνη σε αυτό, στη χρήση τεχνολογικών μέσων, όπως η χρήση ακτίνων στον καμβά, η υπέρυθρη φασματοσκοπία του χρώματος και η δενδροχρονολογική ανάλυση του ξύλου. 


Η ιστορική τεκμηρίωση που πιστοποιεί την προέλευση του έργου τέχνης αλλά και η έρευνα για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καλλιτεχνικής έκφρασης που συνάδουν σε μια ολοκληρωμένη εικόνα της εικαστικής ταυτότητας του εκάστοτε δημιουργού, συμβάλλουν στην άρτια και διαπιστευμένη γνωμοδότηση της αυθεντικότητας.


Η παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού θα συντελέσει στην προώθηση και εδραίωση γνώσεων, εμπειριών και του επιστημονικού διαλόγου για την αναγνώριση της αυθεντικότητας του έργου τέχνης και της καλλιτεχνικής τού έκφρασης.

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αχιλλέας Τσαντίλης

Γραμματέας: Στέφανος Σαμαράς

Ταμίας: Δημήτριος Σελίμης (π.)

Μέλος: Νικόλαος Βασιλάτος  

Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτριος Μουρκάκος


Υπεύθυνος Πολιτισμού: Μιχάλης Μακρουλάκης

Υπεύθυνη Πολιτισμού: Στέλλα Γκιουζέλη, Ιστορικός Τέχνης

Νομικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Πολιτάκος

Νομικός Σύμβουλος: Χαράλαμπος Τσιανάκας (Δικηγορική Εταιρεία Χαράλαμπος Δ. Τσιανάκας και Συνεργάτες)

Νομική Σύμβουλος: Εβίτα Βαρελά

Νομικός Σύμβουλος: Λεωνίδας Ι. Θεοδώρου & Συνεργάτες

Γραμματειακή Υποστήριξη: Στέλλα Γκιουζέλη