Επιστροφή στα Νέα

Εποικοδομητική συνάντηση του Σωματείου των Ελλήνων Εκτιμητών Έργων Τέχνης και του Υπουργού Δικαιοσύνης